Vady v šátcích

Připravili jsme stručný přehled důvodů, proč jsou některé šátky na nošení dětí zařazené do druhé jakosti. Při posuzování kvality šátků jsme hodně důslední a upřímně přiznáváme jakékoli nedokonalosti. 

Prané šátky

tyto šátky jsou ušité z prané tkaniny. Proces výroby šátku je tedy plně dokončen a šátek má finální délku. Tkaninu pereme v naší dílně při zkouškách srážlivosti. Jedná se tedy o šátky nové, nenošené, pouze vyprané. 

 

Vady tkaní

Důvodem pro zařazení do druhé jakosti jsou nedostatky vzniklé při tkaní, které není možné opravit. Jsou to však pouze vady kosmetické - takové, které nemají žádný vliv na vlastnosti a bezpečnost šátku.  

Pro vaši snazší orientaci uvádíme popis vad tak, jak jsou uvedené v popisu šátků. Tkalcovský popis je terminologicky přesnější, pro naše účely ho zjednodušujeme.

Přeskákaná nit

tzv. floty – chyba ve vazbě tkaniny, kdy na určitém místě v tkanině nejsou provázané osnovní nebo útkové nitě tak, jak mají být pro kreslení vzoru. Touto chybou vznikají na povrchu tkaniny kratší nebo delší úseky neprovázaných nití. Viz ilustrační foto č. 1

 

Vynechaná nit

vazební chyba, na tkanině není v určitém místě dodržen charakter vazby. Chybějící nit v útku nebo osnově se označuje jako žebříček. Po prvním vyprání se může tato vada stát méně viditelnou, neboť se tkanina srazí a vazba se zpevní. Viz ilustrační foto č. 2 – vada před vypráním

 

Špatně zatkané navázané útky - krátké konce

každá nit má svůj konec. Proto se při tkaní musí útkové nitě navazovat a vznikne tkalcovský uzlík, jehož konce jsou zatkané do vazby tak, že není znát. Pokud jsou ale konečky příliš krátké, tak se z vazby uvolňují a viditelně vyčnívají.  Viz ilustrační foto č. 3

 

Přetržená nit (útek, osnova)

nelze opravit, není co svázat a zatkat. Pokud je to jedna nit, neovlivní vlastnosti šátku. Při vícečetném výskytu tkaninu z výroby vyřazujeme. Viz ilustrační foto č. 4

 

Zatkaná odlišná nit v útku nebo osnově

při tkaní se přimíchala do vazby nit jiné barevnosti, kterou nelze z vazby uvolnit. Viz ilustrační foto č. 5

 

Zatkaná znečištěná nit v útku nebo osnově, případně skvrna na tkanině

nevypratelné znečištění, které vzniklo při výrobě tkaniny. Viz ilustrační foto č. 6

 

Uzlík

uzlík, z kterého nevykukují volné konce, nelze opravit. Vznikl při soukání nitě a byl zatkán do vazby. Viz ilustrační foto č. 7

 

Melír

melír je způsoben nevyváženým barvením příze. Viz ilustrační foto č. 8

 

Smyčka

nežádoucí smyčka/očko vytvořena z útkové nebo osnovní niti. Viz ilustrační foto č. 9

 

Odlišná nit

v tkanině je zatkána jedna nebo více nití jiné příze a viditelně se liší od všech ostatních nití, použitých při tkaní. Viz ilustrační foto č. 10