Podmínky ochrany osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete informace v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), účinné od 25. května 2018.

Uvádíme informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

  1. Obchodní společnosti Loktu She, družstvo, se sídlem Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec 7, IČ: 04712285, DIČ: CZ04712285, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 1235 je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „my“ nebo „Správce“).
    
  2. Správce chrání veškeré osobní údaje kupujících a zájemců o produkty a služby, kteří jsou fyzickými osobami (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, fakturační údaje) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou.
    
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
    
 2. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KATEGORIE OSOBNÍCH 

  Odkud osobní údaje získáváme a jaké údaje zpracováváme:

  1. Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo Vy v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním Vašeho chování na našem webu a on-line obchodu www.loktushe.cz.
    
  2. Zpracováváme identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a pro účely přímého marketingu:
   • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo
   • fakturační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, adresa bydliště a doručovací adresa, platební údaje, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování, evidenci a uchování daňových dokladů;
   • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa;
   • údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích;
   • údaje o Vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení v rámci používání analytických nástrojů, při nichž jsou uvedená data zobecňována a anonymizována;
   • údaje o Vašem chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií;
   • odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z Vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás vytvoříte objednávkou, údajů o Vašem chování na webu a údajů o Vašem chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o Vašem nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám.
 3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
   • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
   • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  2. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
   • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR
 4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚČELU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Plnění smlouvy
   Při registraci, objednávce a nákupu zboží zpracováváme tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a emailová adresa, abychom mohli vytvořit přístupy pro registrovaného zákazníka, splnit Vaší objednávku a doručit zboží.
  2. Vedení účetnictví
   Pro účely vedení účetnictví zpracováváme tyto osobních údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a emailová adresa, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Tyto údaje jsou uchovávány minimálně po dobu plnění kupní smlouvy a následného zákonného archivačního období 10 let po uplynutí této doby.
  3. Marketing – zasílání obchodních sdělení, newsletterů
   Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.
   • Pokud u nás nakupujete zboží, zpracováváme Vaše osobní údaje pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu informovat Vás o novinkách a nabídnout Vám naše další obdobné produkty. Oprávněný zájem posílat Vám newslettery a zpracovávat Vaše osobní údaje chápeme jako oprávněný zájem po dobu maximálně 2 let po posledním plnění kupní smlouvy, resp. po posledním nákupu.
   • Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru prostřednictvím formuláře, budeme newsletter na základě oprávněného zájmu správce zasílat po dobu 5 let.
   V obou případech se ale můžete ze zasílání newsletterů odhlásit v každém obdrženém e-mailu. Odhlášení odběru způsobí ukončení zasílání těchto marketingových sdělení a výmaz (zapomenutí) nebo anonymizaci těchto údajů. Tyto údaje jsou ukládány maximálně 2 roky po posledním odeslání emailu s marketingovým sdělením před odhlášením odběru.
  4. Spokojenost s nákupem - dotazník "Ověřeno zákazníky"
  5. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 • DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Vaše osobní údaje si ponecháváme:
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let), pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak;
   • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 • ZPRACOVATELÉ/PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

  Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme

  1. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my („Správce“) stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.
  2. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části 1.
  3. Zpracovatelé/Příjemci osobních údajů jsou osoby:
   • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, poskytovatelé služeb v souvislosti se zpracováním zásilek, včetně jejich doručovatelů;
   • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;
   • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;
   • marketingové služby;
   • provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás.
  4. Seznam zpracovatelů:
   • Caprea v.o.s. IČ 09233024- účetní firma;
   • STORMWARE s.r.o., IČ 25313142 – producent softwarového produktu Pohoda, účetní SW produkt;
   • Česká Pošta, s. p. IČ 047114983, poskytovatel služeb doručování zásilek;
   • Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306, poskytovatel služeb doručování zásilek;
   • ComGate Payments, a.s., IČ:27924505, provozovatel platebního systému - platební brána pro platby kartou;
   • Shoptet s.r.o., IČ:28935675, dodavatel řešení a provozu webových stránek a on-line obchodu;
   • SmartSelling a.s., IČ: 29210372, poskytovatel aplikace Smartemailing - český nástroj pro email marketing;
   • Heureka Group a.s., IČ:07822774, provozovatel portálu Heureka.cz - cenový srovnávač;
   • Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://policies.google.com/privacy?hl=cs
  5. Jako správce se můžeme v budoucnu rozhodnout využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
 • COOKIES

  1. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
  2. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
 • REMARKETINGOVÉ AKTIVITY

  1. Pro lepší Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme služeb jako je například Sklik od společnosti Seznam.cz, AdWords od společnosti Google, Správce reklam společnosti Facebook, případně i další. Pro Vás to znamená, že se Vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na produkty, o které jste již v minulosti například návštěvou našich internetových stránek projevili zájem. Tyto služby totiž na základě informací ze souborů cookies využívají poznatky o Vašem pohybu na webu k výše popsaným účelům.
  2. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace k uvedeným účelům využívány, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit Váš internetový prohlížeč (nastavte svůj prohlížeč, aby blokoval ukládání informací o průchodu webem).
 • ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Jako Správce jsme přijali a udržujeme technická a organizační opatření ochrany osobních údajů, která zamezují jejich zneužití, poškození nebo zničení. Osobní údaje uchováváme a zpracováváme bezpečně za použití veškerých přiměřených bezpečnostních systémů a postupů obvyklých pro zpracování osobních údajů.
  2. K osobním údajům mají přístup pouze Správcem pověřené osoby.
 • PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO ÚZEMÍ EVROPSKÉ UNIE, RESP. EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

  1. V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části 2. „Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme“ můžeme Vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný́ příjemce zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí, dostupné na https://www.uoou.cz/files/2010_87_EU.pdf nebo https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
 • VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu: gdpr@loktushe.cz.
  • Právo na informace: je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Můžete nás kdykoli vyzvat a my Vám ve lhůtě 30 dní doložíme, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč
  • Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od nás („Správce“) potvrzení, zdali osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovává. Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, tak máte právo získat přístup k těmto údajům. Tento přístup bude zahrnovat např. informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů a informace o zdroji osobních údajů. Rovněž máte právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Právo na opravu a doplnění: Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu. Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil případné nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají a které o Vás Správce zpracovává.
  • Právo na výmaz (být zapomenut): Pokud nastane některý z důvodů vymezených nařízením GDPR (např. osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo dojde k odvolání Vašeho souhlasu), tak máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají. Toto právo se však neuplatní neomezeně. K výmazu tak nedojde např., pokud jsou údaje zpracovávány na základě právní povinnosti plynoucí z právních předpisů. To se týká případů, kdy jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
  • Právo na omezení zpracování: V některých případech vymezených nařízením GDPR můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.
  • Právo na přenositelnost: V některých případech vymezených nařízením GDPR (např. pokud je zpracování založeno na základě Vašeho souhlasu) máte právo na to, aby Vám Správce poskytl Vaše osobní údaje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte rovněž právo, aby Správce poskytl tyto údaje jinému správci přímo, je-li to technicky proveditelné.
  • Právo vznést námitku: Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce či třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Pokud vznesete námitku, Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
  • Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování: Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se však neuplatní ve všech případech, např. pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem.
  • Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu dle čl. 77 GDPR. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který́ sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
   Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
 • MLČENLIVOST

  1. Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.
 • OSTATNÍ USTANOVENÍ

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na náš informační servis, tel.: +420 731 191 554, e-mail: gdpr@loktushe.cz, Loktu She, družstvo, 28. října 59/42, 460 07 Liberec 7. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.
  4. Správce je oprávněn tento dokument o zpracování osobních údajů měnit. Jakékoliv změny, které můžeme v budoucnu v tomto dokumentu učinit, budou publikovány na našich ​ webových stránkách www.loktushe.cz​ a bude-li to vhodné a možné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 15. 5. 2019.

Aktualizace 26. 10. 2023