Jak psychologie zjistila, že na lásce záleží

"Předtím, než se naučíš, jak žít, se musíš naučit, jak milovat."
V angličtině to zní líp, ale skvělá myšlenka je to tak jako tak. Vyslovil ji Harry Harlow, jeden z psychologů, kteří se nebáli vykročit ze zaběhnutých kolejí své doby.
 
Ve čtyřicátých letech minulého století bylo běžné oddělovat děti od rodičů na celé týdny. Většina psychologů tehdy soudila, že láska mezi dítětem a rodičem vzniká na základě podávání potravy a že je v zásadě jedno, kdo ji dítěti dává. Hvězdou té doby byl John Watson, která rodiče nabádal, aby své děti nikdy nelíbali a vedli je k tomu, aby tiše seděli ve svých postýlkách a rodiče nerušili.
 
Zní to krutě a neuvěřitelně, ale v kontextu doby to dává smysl. Společnost byla oslněná novými technologiemi a vědeckým pokrokem, který činil život snazším - do domácností byla zaváděná elektřina, telefon, koně nahrazovala auta. Byla to také doba velkých objevů kolem infekčních onemocnění, které vedly k úzkostné snaze o čistotu a oddělování zdravých a nemocných. Zdálo se, že vědci mají odpověď na všechno včetně rodičovství. Že je třeba naslouchat jejich doporučením jako třeba: "Pravidlo, že by si rodič neměl hrát s dítětem, může vypadat tvrdě, ale je bezesporu bezpečné." Pevná láska, tough love, byla obecně přijímanou pravdou své doby.
 
Harry Harlow svou prací ukázal, že kontakt a teplo přitahují mláďata více než jídlo. Že záleží na tom, že máme děti v náručí, že je nosíme, houpáme, zpíváme jim. Že si mláďata potřebují hrát se sourozenci a vrstevníky. Harlow nepracoval s lidmi, ale s makaky rhesus, kteří se nicméně lidem v mnohém podobají: žijí ve skupinách, jsou velmi sociální, vztah mláděte a matky je výjimečný, mládě si k matce tvoří silnou vazbu. Svou prací velmi podpořil teorii citové vazby, se kterou přišel John Bowlby. Spolu s dalšími průkopníky pomohli západní společnost přesvědčit, že rodiče jsou důležití - a že na lásce záleží.
 
Zdroj: Deborah Bloom: Love at Goon Park. Basic Books, 2002
 
P.S.: O práci Harryho Harlowa existuje film Rockabye baby - velmi zajímavý, zároveň je třeba varovat, že obsahuje dost scén, které je prostě obtížné a nepříjemné sledovat.