Výchova bez poražených

Zveme vás na kurz Výchovy bez poražených, který ve čtyřech celodenních setkáních umožňuje rodičům udělat skutečnou, hlubokou a trvalou změnu v přístupu k dětem (a nejen k nim).

Základní kurz P.E.T. - Výchovy bez poražených učí rodiče:
- mluvit k dětem tak, aby jim skutečně naslouchaly
- naslouchat dětem tak, aby se cítily pochopené a přijaté a rodičům důvěřovaly
- řešit konflikty v rodině, aby nikdo neprohrál a přesto zůstaly vyřešené
- dovednosti, jak vyřešit složité rodinné situace a problémy
- zvládat náročné emoce
- zbavit se automatizmů převzatých z vlastní výchovy a nahradit je účinějšími postupy
- vypořádat se s názorovými střety a konfliktem hodnot
- vyvarovat se komunikačních bloků, které zastavují komunikaci

Kurz se koná v Liberci ve dnech 11., 12. a 26. května a 8. června vždy od 10 do 17 hodin. Kurz probíhá bez přítomnosti dětí s výjimkou miminek. Během dne bude podáváno občerstvení, pauza na oběd bude od 13 do 14 hodin.
Cena za osobu je 4900 Kč a zahrnuje i materiály - pracovní sešit a knihu Thomase Gordona Výchova bez poražených.
Pokud se chcete účastnit s partnerem nebo např. prarodiči, nabízíme Vám cenu 7000 Kč (knihu pak dostanete pouze jednu).

Přihlašovat se můžete na emailu bara.solkova@loktushe.cz.

dula šárka kučerováLektorka Šárka Kučerová:
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Už na škole jsem hledala cesty, jak komunikovat s dětmi jinak než autoritativně. Po narození svých vlastních dětí jsem se rozhodla změnit profesi, prošla jsem tříletým výcvikem pro duly a začala se věnovat podpoře žen v těhotenství, při porodu a v šestinedělí různými způsoby. Sílu podpory a provázení vidím hlavně v osobním setkávání, předávání zkušeností a sdílení zážitků. Proto organizuji podpůrné skupiny. V současné době se také v organizaci České duly věnuji vzdělávání nových i stávajících kolegyň jako manažerka kurzů i lektorka výcviku.
Před deseti lety mne mezi mnoha jinými zaujala kniha Thomase Gordona Výchova bez poražených a v různých situacích jsem se k ní vracela, jak naše tři děti rostly. Přečetla jsem hodně knih o výchově, vzdělávání a komunikaci s dětmi, absolvovala různé semináře a kurzy, ale doporučení pana Gordona zapadla do mého světa tak nějak nejlépe.
S radostí jsem se proto zapojila do kurzu pro lektory P.E.T, aby se dobré myšlenky mohly snáz šířit dál. Jsem také lektorkou T.E.T. - Školy bez poražených, kurzů pro učitele. Principy komunikace Bez poražených se snažím uplatňovat ve všech oblastech svého působení. 

Ohlasy účastníků mých kurzů:
"Jsem nadšena z jednoduchosti schématu, které kurz představuje, a zároveň i z jeho hloubky. Témata mě vedla k zamyšlení nad sebou, rodinou, přístupem společnosti k výchově atd. Velmi příjemné a obohacující bylo také společné sdílení ve skupině." (Denisa M.)

"Jsem z kurzu nadšená! Jsem moc ráda, že jsem dostala příležitost do kurzu chodit a tím změnit své chování, a naučit se novým netodám ve výchově, které mají smysl a jsou tak důležité pro všechny!" (Eva P.)

Pro absolventy mých kurzů jsem založila uzavřenou skupinu na facebooku, kde mohou sdílet své zážitky spojené s přístupem Bez poražených. Jednou za čas také pořádám podpůrná setkání s absolventy naživo, abychom se vzájemně povzbudili a inspirovali.